Juniors hjælp, løser på unik vis opgaver overalt i SFK Food A/S